22. syys, 2015

"Punainen" narttu

Syntymäpaino 300g, 2vrk 350g