22. syys, 2015

"Valkoinen" narttu

Syntymäpaino 260g, 2vrk 295g