22. syys, 2015

"Oranssi" narttu

Syntymäpaino 225g, 2vrk 252g