22. syys, 2015

"Vihreä" uros

Syntymäpaino 300g, 2vrk 340g