22. syys, 2015

"Lila" uros

Syntymäpaino 300, 2vrk 345g